brandblussers-coevorden

Startbewijs.nl

  Brandblussers-coevorden
Woensdag, 24 mei 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BRANDBLUSSERS COEVORDEN


BRANDBLUSSERS COEVORDEN

Brandblussers Coevorden. In Coevorden brandblussers controle en levering van nieuwe brandblussers. Een gebouw brand kan schade en tevens slachtoffers tot nadelig gevolg hebben. Brandbeveiliging dient om een beginnende brand tijdig te signaleren en om snel naar de brandweer door te melden. Om downtime binnen uw bedrijf te voorkomen beschermen wij mensen, gebouwen, machines en installaties met onze brandblussers.

ID BORD POEDERBLUSSERS


ID BORD POEDERBLUSSERS

--BRANDBLUSSERS 0524-- Poederblussers pictogram brandblussers. Naast de verplichte vierkante rode pictogrammen voor draagbare brandblussers en de vaste brandslanghaspels zijn er ook deze handige ID pictogrammen voor brandblussers en vaste brandslanghaspels te koop. Op deze ID pictogrammen staan de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

SCHUIMBLUSSER 2 LITER


SCHUIMBLUSSER 2 LITER

--BRANDBLUSSERS 0524-- Twee liter schuimblussers zijn gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op afkoeling. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten sproeischuim brandblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een sproeischuimblusser een uitermate geschikte brandblusser voor in huis, winkels, kantoren, magazijn, boot, schuur, camper, enz.

SALVAGE


SALVAGE

--BRANDBLUSSERS 0524-- Een brand is een ingrijpende gebeurtenis die grote gevolgen kan hebben. Deze gevolgen zijn vaak niet te overzien en mensen die een brand meemaken voelen zich ontredderd. De Stichting Salvage biedt hulp.

BRANDKLASSE A


BRANDKLASSE A

Brandklassen sprayblussers. Brandklasse A op spray brandblussers vermeldt geeft aan dat de spray brandblusser onder meer geschikt is voor het blussen van diverse vaste stoffen als hout, papier, textiel. Schuim spuitbus brandblussers geschikt voor brandklasse A-B.

BRANDKLASSE F


BRANDKLASSE F

Brandklasse F op spray brand blussers vermeldt geeft aan dat spray brandblussers geschikt zijn voor het blussen van zeer hete oliën en vetten als frituurpan branden.
 

BRANDBLUSSERS COEVORDEN | AANBOD EN CONTROLE

Brandblussers Coevorden. In Coevorden brandblussers nodig ? In Coevorden brandblussers controle en aanbod. In Coevorden leveren wij brandblussers voor kantoren, opslag gebouwen, woningen en winkels. Brandschade is voor een deel te voorkomen door het inzetten van juiste draagbare brandblussers. De brandblussers welke wij leveren zijn o.a brandblusdekens, AB schuimblussers, CO2 brandblussers ABC poederblussers, vorstbestendige brandblussers en ook brandblussers voor in keukens. Verzekeraars vermelden u expliciet eisen voor bepaalde typen brandblussers in uw brandverzekering polis. Draagbare brandblussers vormen een belangrijke schakel in de algehele brandveiligheid in gebouwen, kantoorruimten en overige omgevingen. 85% van de begin branden worden met brandblussers geblust. Mede hierom schrijft de overheid richtlijnen voor en gelden er minimale eisen aan bijv. de inhoud van brandblussers in bepaalde omgevingen. Welk type brandblussers en hoeveel brandblussers u nodig heeft is tevens afhankelijk van de aanwezige brandrisico’s en natuurlijk de bouwaard van uw onderneming, woning, magazijn, productie, winkel, enz. Schuimblussers veroorzaken ten opzichte van alle andere verkrijgbare brandblussers op vaste stoffen de minste schade. Voor bedrijven en instellingen geldt volgens de wet dat Co2 brandblussers en brandblussers met een kleinere inhoud dan 6 liter schuim of 6 kg poeder enkel en alleen ter aanvulling mogen dienen. Heeft u vragen over draagbare brandblussers, brandslanghaspels, blusstoffen, NEN2559 brandklassen of overige brand gerelateerde artikelen neem dan gerust contact op. Prijzen voor blusmiddelencontrole te Coevorden zijn incl. voorrijden. Wilt u brandblussers advies of een offerte brandblussers dan zijn we u graag van dienst.

CO2 BRANDBLUSSER 2 KG


CO2 BRANDBLUSSER 2 KG

--BRANDBLUSSERS 0524-- CO2 brandblussers voor het blussen van elektrische apparaten en vloeistofbranden. Blussen geschiedt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Een zeer groot voordeel van Co2 blussers is dat het Co2 blusgas geen blusresten achterlaat. Hierom worden Co2 brandblussers in computerruimten en ook nabij productie machines, elektrische apparaten en elektrische installaties geplaatst.

BRANDBLUSSERSCONTROLE


BRANDBLUSSERSCONTROLE

--BRANDBLUSSERS 0524--

BRANDBLUSSER BORD


BRANDBLUSSER BORD

--BRANDBLUSSERS 0524-- Pictogram brandblusser nabij. Brandblussers dienen goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bord - vanaf de vloer gerekend) boven de blussers een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet boven de blusser omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram ook in de directe nabijheid van de brandblusser plaatsen.

SCHUIMBLUSSER 6 LITER


SCHUIMBLUSSER 6 LITER

--BRANDBLUSSERS 0524-- Sproeischuim brandblusser 6 liter. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten sproeischuim brandblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een sproeischuimblusser uitermate geschikt voor thuis en kantoor. Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en tevens in geringe mate op afkoeling van de brandhaard.

ID BORD SCHUIMBLUSSERS


ID BORD SCHUIMBLUSSERS

--BRANDBLUSSERS 0524-- Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

BRANDBLUSSERS OPHANGEN


BRANDBLUSSERS OPHANGEN

BRANDBLUSSERS OP 1.20 METER VANAF DE VLOER

CE BRANDBLUSSERS


CE BRANDBLUSSERS

--BRANDBLUSSERS 0524-- De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Unie.

AUTOMATISCHE BLUSSERS


AUTOMATISCHE BLUSSERS

--BRANDBLUSSERS 0524-- Automatische brandblussers zijn geschikt voor automatische brandblussing in meterkasten, winkels, productie, kantoor hotel, motorruimte, magazijn raffinaderij, telefooncentrale trafohuis, opslag, boot, garage restaurant, kantine, werkplaats serverkast, meterkast, enz.

SPRAYBLUSSER KEUKEN


SPRAYBLUSSER KEUKEN

--BRANDBLUSSERS 0524-- Universele sprayblusser in spuitbus. Sprayblusser keuken brandblusser 5A-15F. Brand blusser voor het veilig blussen van frituurpanbranden.

BRANDKLASSE B


BRANDKLASSE B

Brandklasse B op sprayblusser brandblussers vermeldt geeft aan dat de spray schuim brandblusser geschikt is voor het blussen van vloeistoffen. Sprayblussers zijn geschikt voor brandklassen A en B.

ICT BLUSSYSTEEM


ICT BLUSSYSTEEM

--BRANDBLUSSERS 0524-- Dit autonome automatische detectie en blussysteem is een hoogwaardige actieve beveiliging en een goed alternatief t.o.v. passieve ruimteblussystemen. Toepassingen zijn vooral te vinden in schakelkasten, patchkasten en serverracks. Door te zorgen voor een actieve beveiliging waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om gebeurtenissen IN of in de directe nabijheid van uw kost bare ICT apparatuur te (trend) analyseren werkt het systeem op basis van bronbestrijding. Blusmiddel: gasvormig stikstof. Detectie: rook, stof, humidity. Early warning rookdetectie en adequate brandblussing.
 

Poll


Poll

Heeft u een Co2 blusser in de computerruimte ?

ja, nl ...
nee, graag advies ...
- Bekijk resultaten

CO2 BRANDBLUSSER 5 KG


CO2 BRANDBLUSSER 5 KG

--BRANDBLUSSERS 0524-- Computerruimte brandblusser. Co2 brandblussers hebben een zwarte expansiekoker aan het uiteinde van de slang. CO2 brandblussers zijn het meest geschikt voor het blussen van elektrabranden in apparaten, machines en installaties.

ID BORD CO2 BLUSSERS


ID BORD CO2 BLUSSERS

--BRANDBLUSSERS 0524-- Co2 brandblussers gebruik bord. Naast de wettelijke verplichte rode vierkante brandblussers pictogrammen zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

BORD BRANDSLANGHASPEL


BORD BRANDSLANGHASPEL

---BRANDHASPELS 0524--- Bord brandslanghaspel in uw nabijheid. Brandslanghaspels dienen goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bord vanaf de vloer gerekend) boven de brandblussers een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet boven de blusser omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram ook in de directe nabijheid van de brandblusser plaatsen.

ID BORD BRANDHASPELS


ID BORD BRANDHASPELS

---BRANDHASPELS 0524---- Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

BRANDHASPELS


BRANDHASPELS

---BRANDHASPELS 0524--- Brandslanghaspels 20, 25, 30 meter. Brandslanghaspels vindt u in elk pand, de reden voor dit veelvuldig aanwezige product is de continue aanvoer stroom van water, waarmee een brand onder controle gehouden kan worden, totdat de brandweer arriveert. Jaarlijks onderhoud aan uw brandslanghaspels is noodzakelijk om een goede werking bij een calamiteit te garanderen. Niet direct zicht bare defecten en omgeving factoren kunnen de conditie van de brandslanghaspel in gevaar brengen. Brandslanghaspels worden veelal met de legionella besmettingen in verband gebracht. Hierom dienen brand slanghaspel hoofdkranen altijd verzegeld te zijn en op vaste tijden doorgespoeld te worden. Wij voeren onderhoud en ook keuringen uit aan brandblussers en vaste brandslanghaspels.

POEDERBLUSSER 6 KILO


POEDERBLUSSER 6 KILO

--BRANDBLUSSERS 0524-- Poederblusser 6 kilogram. Een poederblusser heeft een groot blussend vermogen, is geschikt voor vele soorten branden, niet elektrisch geleidend en niet vorstgevoelig. De blussende werking is ongeveer zes maal die van bijvoorbeeld CO2. Een belangrijk nadeel van een poeder blusser is de grote nevenschade aan elektronische apparatuur + de kans op herontsteking van de brand.

SPRAY SCHUIMBLUSSER


SPRAY SCHUIMBLUSSER

--BRANDBLUSSERS 0524-- Spray brandblussers zijn zeer duurzaam want de aluminium bus en blusstof zijn recyclebaar. De blusstof is zelfs ongevaarlijk en daardoor heel geschikt om personen te blussen. Dit kan vanaf een redelijke afstand omdat de worpafstand ongeveer 3.50 meter is. Iedereen kan de sprayblusser zonder instructie of cursus gebruiken. Spray, de beste brandblusser voor in huis, op kantoor, keuken, enz.

LICHTGEWICHT BRANDBLUSSER


LICHTGEWICHT BRANDBLUSSER

Spray brandblussers in spuitbus zijn lichtgewicht brandblussers. Hierdoor zijn spray brandblussers overal te gebruiken. U kunt spray brandblussers kopen voor in uw auto, huis, boot, caravan, camper, kantoor, winkel, enz.
 

Zoeken


Sociale mediaSuggestie?

Heb je een link suggestie voor deze site of wil je dat jouw link ook op deze site komt? Stuur een e-mail.

Tijd

OFFERTE BRANDBLUSSERS


OFFERTE BRANDBLUSSERS

--BRANDBLUSSERS 0524--

ADVIES BRANDBLUSSERS


ADVIES BRANDBLUSSERS

--BRANDBLUSSERS 0524--

CONTROLE BRANDBLUSSERS


CONTROLE BRANDBLUSSERS

--BRANDBLUSSERS 0524--

INFO BRANDBLUSSERS


INFO BRANDBLUSSERS

--BRANDBLUSSERS 0524--

AUTOBRANDBLUSSERS


AUTOBRANDBLUSSERS

--BRANDBLUSSERS 0524--

HOEVEEL BRANDBLUSSERS


HOEVEEL BRANDBLUSSERS

--BRANDBLUSSERS 0524-- Hoeveel brandblussers heb ik nodig ? Per 100 m2 min. 1 brandblusser met min. inhoud 6 kg poeder of 6 liter schuim per ruimte. Bij ruimten kleiner dan 100 m2 voldoet u met 1 brandblusser van min. 6 kg poeder of 6 liter schuim. Brandblussers moeten altijd goed bereikbaar zijn en zich op maximaal 20 meter afstand bevinden. De maximale loopafstand naar blusmiddelen is 20 meter en bij aanvullende beveiliging tot max. 5 meter.

ID BORD VETBLUSSERS


ID BORD VETBLUSSERS

--BRANDBLUSSERS 0524-- Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

HALON BRANDBLUSSERS


HALON BRANDBLUSSERS

--BRANDBLUSSERS 0524-- Halon brandblussers. Vanaf 1 januari 2004 is het gebruik en bezit van halonen in brandblus apparaten en brandbeveiliging systemen in Nederland en België verboden, zij het met enkele uitzonderingen voor kritische toepassingen (vooral in de civiele luchtvaart en op militair gebied). Er zijn twee soorten Halon: Halon 1211 (broomchloor difluormethaan) of kortweg BCF dat gebruikt werd in draagbare brand blussers en Halon 1301 broomtrifluormethaan) ofwel BTM, aanwezig in stationaire blusgasinstallaties.

SPRAY BRANDBLUSSER


SPRAY BRANDBLUSSER

--BRANDBLUSSERS 0524-- Spray brandblussers voor in huis, kantoor, auto, caravan, boot. Geschikt voor het blussen van een beginbrand. Spray spuitbus brandblussers blussen een brand in seconden. Spray brandblussers zijn lichtgewicht brandblussers en overal te monteren. Spray spuitbus brandblussers werken net als alle andere spray spuitbussen. Dop verwijderen en blussen. Met ččn hand te bedienen.

BRANDBLUSSER BOOT


BRANDBLUSSER BOOT

Sprayblusser brandblusser vaartuigen, boten en andere niet vorstvrije omgevingen. De NCP goedgekeurd sprayblusser in spuitbus. Verstikt het vuur op basis van microfog technologie (waterdamp). Werkt zoals een haarlak spuitbus en kan door eenieder gebruikt worden. Geschikt voor 5A en 21B branden. In Nederland erkende schuimblusser. Spuitduur circa 25 sec. (gelijk aan een 6 liter schuimblusser). Worpafstand 1 tot 3.5 meter. Inhoud: schuim op drijfgas 9,5 bar (stikstof). De spray brandblusser heeft het totaal gewicht van slechts 800 gram. Het gebruik van de spray brandblusser is met name geschikt binnen een temperatuur bereik van -15°C tot 60°C. Het blusmiddel is biologisch afbreekbaar.

SPRAY HUIS EN KANTOOR


SPRAY HUIS EN KANTOOR

Schuim spray brandblusser voor in huis en kantoren. NCP goed gekeurde spray schuimblusser in spuitbus. Verstikt het vuur op basis van microfog technologie (waterdamp). Werkt zoals een haarlak spuitbus en kan door eenieder gebruikt worden. Geschikt voor 5A en 21B branden. In Nederland erkende schuimblusser. Spuitduur circa 25 sec. (gelijk aan een 6 liter schuimblusser). Worpafstand 1 tot 3.5 meter. Inhoud: schuim op drijfgas 9,5 bar (stikstof). Totaalgewicht van slechts 800 gram. Werktemperatuur van 0°C tot 60°C. De blusstof is zelfs biologisch afbreekbaar.

BRANDBLUSSERS BESTELLEN


BRANDBLUSSERS BESTELLEN

--BRANDBLUSSERS 0524--
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 42
 Links 199
Door brandblussers-coevorden i.s.m startbewijs.nl